header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Rok 2010

23. 12. 2010

Ráno jsme jeli vlakem a potom jsme šli do kopce, z kopce, doprava, doleva, rovně… až jsme došli na místo, kde jsme ozdobili stromeček a najedli se, vedoucí mezitím nám natrhali jmelí. Když jsme se vraceli na autobus, podepsali jsme se v tunelu. Když jsme se vrátili do klubovny, čekali tam na nás ti,

author_avatar 23. 12. 2010 Kronika

3. – 5. 12. 2010

1. DEN – PÁTEK
Příjezd – Odpoledne jsme se sešli u Fantošky, batohy jsme si dali ke Smážovi do auta. Bylo nás tam 7 dětí, 7 vedoucích a 1 pes. Cesta autobusem byla dlouhá. Když jsme konečně dojeli do Krásenska, usídlili jsme se. Po večeři nám byla představena zvířátka.

author_avatar 5. 12. 2010 Kronika

20. 11. 2010

V 9 hodin jsme se sešli u Fantošky a vydali jsme se do města a z města vlakem do Kuřimi. Došli jsme do takového parčíku, kde jsme si zahráli pár her, pak jsme kousek popošli a vysvětlili nám další hru. Po okolí byly kousky papírků – bylo jich 7 – a my jsme je

author_avatar 20. 11. 2010 Kronika

27. – 31. 10. 2010

1.DEN – STŘEDA
Jízda do džungle a první úkoly – dojeli jsme vlakem do vracova a na zastávce byla nějaká dřevěná krabice. Jirku strašně zajímalo co v ní je a tak jsme ji vzali s sebou. Došli jsme do místního DDM, zabydleli se a šli se podívat, co je v té krabici.

author_avatar 31. 10. 2010 Kronika

9. 10. 2010

Ráno jsme se sešli před Fantoškou a vyrazili trolejákem.
Po vysvětlení pravidel hry nás vypustili ven, abychom jsme splnili úkoly a mohli se vydat po šifrách. Šifry byly převážně lehké, některé i složitější. Všichni došli do cíle, ale někteří nesplnili vše. Z Poutníků se nejlépe umístili v nejstarší kategorii holky – Anča, Ančovička,

author_avatar 9. 10. 2010 Kronika

PEKLO – tábor Sebranice
14. – 28. 8. 2010

1. DEN – SOBOTA
Příjezd – Všichni jsme se sešli u Fantošky, nasedli do autobusu, zamávali rodičům a odjeli na tábor do Sebranic u Litomyšle. Zabydleli jsme se ve stanech s podsadami, obešli jsme si tábor, kde co je a šli jsme na dříví

author_avatar 28. 8. 2010 Kronika

12. 5. 2010

Sešli jsme se na náměstí ve Slatině u fontánky, dostali jsme kabele na peníze a kytičky. Rozmístili jsme se na různá místa po třech. V šest hodiny jsme šli do klubovny odevzdat kabele s penězi. Vybrali jsme 11 961 Kč.

author_avatar 12. 5. 2010 Kronika