header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Rok 2011

23. 12. 2011

V 9:00 jsme se sešli před Fantázií a odjeli na hlavasa a pak jeli vlakem do Troubska. Šli jsme do obřího kopce. Když vedoucí natrhali jmelí, snesli jsme ho z toho obřího kopce a pak jsme šli zase nahoru. Potom jsme ozdobili stromečky a snažili jsme se zapálit oheň. Taky jsme hráli

author_avatar 23. 12. 2011 Kronika

12. 11. 2011

Cesta vlakem byla krátká. Když jsme vystoupili z vlaku, rozdělili jsme se na dvě skupinky – mladší a starší, mladší šli nejdříve na stěnu a starší do bazénu, pak jsme se prohodili. Mladší odjeli dřívějším vlakem a starší zůstali ještě chvíli na stěně. Byl to sice vyčerpávající, ale zato velmi zábavný den

author_avatar 12. 11. 2011 Kronika

26.– 30. 10. 2011
Kunčice

1. DEN – STŘEDA
PŘíjezd – ZIMA – této výpravy se účastnily i děti, které nechodí do oddílu, ale přihlásili se přes Fantázii. Do Jeseníků jsme jeli asi dvě hodiny. Cesta autobusem byla vcelku zábavná a na naší trase jsme si udělali dvě menší přestávky. Na první došlo k

author_avatar 30. 10. 2011 Kronika

8. 10. 2011

V sobotu ráno jsme se ve velmi malém počtu sešli před Fantázií a MHD jsme odjeli do Žebětína, kde se konal orientační běh. Běželi jsme všichni až na Klárku a Smážu juniora. Díky škaredému počasí byla nízká účast i u jiných oddílů a tak jsme se umístili i na 2. místě –

author_avatar 8. 10. 2011 Kronika

13.– 27. 8. 2011

1.DEN – SOBOTA
Příjezd – většina se celé prázdniny těšila na tábor. V sobotu jsme se konečně dočkali a sešli jsme se u Fantošky ve Slatině, pak nás autobus dovezl do tábořiště. Ubytovali jsme se do stanů. Potom jsme šli do lesa si zaběhat první hru. Chytali nás průjmy

author_avatar 27. 8. 2011 Kronika

27. – 29. 5. 2011

1.DEN – PÁTEK
Příjezd – Sešli jsme se u Fantošky. Bylo nás 12 i s vedoucíma. Jeli jsme 33 na hlavas, kde jsme se potkali s Lorienem. Pak jsme jeli vlakem, pak jsme přestoupili na autobus a jeli do campu VÝR (cca 10 km severně od Znojma). Když jsme

author_avatar 29. 5. 2011 Kronika