Košile

Oddílový kroj slouží k reprezentativním účelům. Košili míváme u slavnostního ohně na táboře, odjíždíme v ní na výpravy a nosíme ji na nástupy SPTO akcí.

Podmínky k získání:

Šátek

Modrý trojcípý šátek doplněný koženou sponou se znakem SPTO je nejvyšším možným oceněním, které lze v oddíle získat.

Podmínky k získání:

Domovenka

Skládá se z domovenky Pionýrské skupiny a znaku oddílu. Domovenka se nosí na levém rukávu.

Podmínky k získání:

Odznak SPTO – Zlatý

Kovový odznak SPTO nad levou náprsenkou symbolizuje příslušnost ke Sdružení pionýrských tábornických oddílů. Znakem SPTO je symbol lesní moudrosti doplněný o pětiplamenný oheň planoucí ze dvou šikmo proti sobě postavených polen.

Podmínky k získání:

Odznak SPTO – Stříbrný

Po absolvování instruktorského kurzu získávají noví instruktoři stříbrný odznak.

Podmínky k získání:

Odznak SPTO – Stříbrný s modrým kolečkem

Po splnění zkoušky nosí vedoucí pod odznakem modré kolečko. 

Podmínky k získání:

Oddílové tričko

Alternativou ke košili je zelené oddílové tričko.

Podmínky k získání: