header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Košile

Oddílový kroj slouží k reprezentativním účelům. Košili míváme u slavnostního ohně na táboře, odjíždíme v ní na výpravy a nosíme ji na nástupy SPTO akcí.