header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Odznak SPTO – Stříbrný s modrým kolečkem

Po splnění zkoušky nosí vedoucí pod odznakem modré kolečko.