header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Odznak SPTO – Zlatý

Kovový odznak SPTO nad levou náprsenkou symbolizuje příslušnost ke Sdružení pionýrských tábornických oddílů. Znakem SPTO je symbol lesní moudrosti doplněný o pětiplamenný oheň planoucí ze dvou šikmo proti sobě postavených polen.