header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Pto + Zelená liga

SDRUŽENÍ PIONÝRSKÝCH TÁBORNICKÝCH ODDÍLŮ
Sdružení pionýrských tábornických oddílů (SPTO) je dobrovolné zájmové seskupení pionýrských oddílů, které se zabývají především tábornickou činností, turistikou, poznáváním a ochranou přírody. Jednotlivé tábornické oddíly vedou své členy k tomu, aby starší pomáhali mladším, zkušenější nováčkům a aby byl každý svou činností prospěšný celému kolektivu. Je kladen důraz na osobnostní rozvoj každého člena. Oddíly dbají o předávání tradic z generace na generaci. Každý pionýrský tábornický oddíl (PTO) je řádně registrovaným oddílem organizace Pionýr se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi.

ZELENÁ LIGA
Je to celoroční soutěž oddílů SPTO Brno. Na jednotlivých akcích se oddíly utkávají v nejrůznějších disciplínách, od uzlování, šifrování přes orientační běh až po všestrannou prověrku tábornických dovedností na Setonově závodě. Na konci roku sedmička nejlepších oddílů získá právo nosit čestné nášivky a jejich náčelníci zasednou ve Štábu SPTO, který řídí činnost celého sdružení.