header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Rok 2010

PEKLO – tábor Sebranice
14. – 28. 8. 2010

1. DEN – SOBOTA
Příjezd – Všichni jsme se sešli u Fantošky, nasedli do autobusu, zamávali rodičům a odjeli na tábor do Sebranic u Litomyšle. Zabydleli jsme se ve stanech s podsadami, obešli jsme si tábor, kde co je a šli jsme na dříví

author_avatar 28. 8. 2010 Kronika