header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2012

16. 9. 2012

V sobotu jsme se sešli na Fantošce, v klubovně bylo nachystáno plátno, projektor a noťas. Zasedli jsme na židličky a koukali se na dokumentaci z tábora, potom jsme si promítli i fotky z celoroční činnosti = z našich výprav. Vedoucí nám také připravili chlebíčky, po kterých se jen zaprášilo a hru z tábora, hledali jsme lístky compantli na

author_avatar 16. 9. 2012 Kronika