header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Brněnské Bloudění

15.3.1645

V sobotu ráno jsme se v malém počtu sešli před Fantázií. Nejspíš to bylo zaviněno i nepřízní počasí. Silný vítr nás však neodradil a vydali jsme se do centra Brna na pomoc Brňanům bránit město před Švédy. Dostavili jsme se i s dalšími oddíly na základní školu v Rašínově ulici. Zde nás přivítal velitel Louis Raduit de Souches. Rozdělili jsme se do menších jednotek po 3-4 osobách. Náš oddíl vytvořil 4 takové jednotky, ale z toho byly 2 smíšené s oddíly jinými. Nejdříve musela jednotka vyluštit křížovku a poté se vydala do brněnských ulic. Zde jsme navštěvovali stanoviště a odpovídali na otázky. Každá odpověď nás poslala na další stanoviště až jsme opět doputovali na základní školu. Některým se dařilo a dostali se do školy brzy, jiní prochodili Brno křížem krážem a do cíle nedošli. Bohužel ani jedna z našich jednotek se neumístila na bedně, i když Annie a Anči uniklo třetí místo jen o vlásek. Itak se nám podařilo Brno ubránit a zabránit tak tažení Švédů na Vídeň. 

Galerii terpve připravujeme

Přidejte svůj komentář