header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Zkoušky

Každý člen poutníků musí složit poutnickou zkoušku. Po jejím úspěšném ukončení získá zlatý odznak SPTO na svůj kroj.

CO VŠECHNO MUSÍM ZNÁT A SPLNIT:

 • Jízdní řády – MHD Brno
 • Kimovka – zapamatovat si 7 předmětů z 10
 • Mapa – světové strany, orientace mapy pomocí buzoly, turistické značky, azimut
 • Obratnost – hod na cíl, přejít kládu, kotoul, …
 • První pomoc – pacička, závěs ruky, obvaz kotníku, hmyzí bodnutí, transport raněného
 • Přišít knoflík
 • Stavba stanu
 • Rostliny – poznat 7 z 10 rostlin
 • Telefonní čísla – 112, 150, 155, 158
 • Uzly – lodní smyčka, liščí smyčka, ambulační uzel a osmička
 • Znám oddíl – název a znak oddílu, jména vedoucích, den a čas schůzek, Zelená liga
 • Zvířata – poznat 7 z 10 zvířat

INSTRUKTORSKÁ ZKOUŠKA
Ve věku 15 let musí nový instruktoři absolvovat kurz Instruktora.  Za něj získávají stříbrný odznak PTO a stávají se instruktory, jejich funkce se tedy mění a spočívá v tom, že se zaučují a pomáhají vedoucím s přípravou schůzek a výprav.

KVALIFIKACE ODDÍLOVÉHO VEDOUCÍHO (KOV)
Funkce instruktora se dosažením plnoletosti mění na funkci vedoucího. V tuto chvíli si všichni instruktoři obnovují a zlepšují své vzdělání a účastní se tzv. KOVky (Kvalifikace oddílového vedoucího). Po tomto kurzu se z instruktorů stávají nový vedoucí, dostávají modré kolečko pod svůj odznak.

DALŠÍ KURZY:
Další kurzy jsou povinné jen vy chvíli, kdy člověk tuto funkci opravdu vykonává. Mezi tyto kurzy patří například Zdravokurz, hlavní vedoucí táborů, skupinář, hospodář…