header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

PIONÝR

je spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Ze Stanov Pionýra vyplývá, že Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost. Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat jejich zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. (více o Pionýru zde)

ANO o Pionýru

 • Nabízí dětem možnost vyzkoušet si řadu životních situací „nanečisto“.
 • S využitím hry rozvíjí osobnost dětí. Zábava je pro něj prostředkem.
 • Svým vedoucím zajišťuje kvalitní přípravu včetně vzdělávání s akreditací MŠMT.
 • Pionýr nabízí prostor pro činnost mládeže i po ukončení základní školy.
 • Vede děti k tradičním hodnotám evropské civilizace bez vazeb na ideologie a náboženství.
 • Od roku 1990 procházíme supervizí rodičů, veřejnosti i státních orgánů. Opakovaně získal titul „Státem uznaná organizace pro práci s dětmi a mládeží“.

NE o Pionýru

 • Nezanikl v roce 1990.
 • Pionýři nejsou malí komunisti.
 • Pionýr není výběrová organizace.
 • Pionýr nedělá pouze letní tábory.
 • Pionýr není součást škol ani nepatří pod domy dětí a mládeže.

IDEÁLY PIONÝRA
Každý pionýrský oddíl funguje jinak. Všechny oddíly však spojují ideály, ke kterým bychom chtěli děti vést a jsou základními kameny naší činnosti.

 • Paměť: Pionýr poznává dějiny svého národa i celého lidstva, chová v úctě tradice a historii.
 • Pomoc: Pionýr pomáhá ostatním nezištně a z přesvědčení, je solidární, zastává se slabších.
 • Poznání: Pionýr si osvojuje vědění, znalosti a dovednosti, poznává okolní svět i sám sebe.
 • Pravda: Pionýr chrání pravdu, je spravedlivý, plní dané slovo a hraje fér.
 • Přátelství: Pionýr je přátelský a ohleduplný, naslouchá ostatním, umí spolupracovat.
 • Překonání: Pionýr se nebojí překážek, je statečný a nepodléhá pohodlnosti.
 • Příroda: Pionýr chrání život na Zemi, objevuje krásy přírody a učí se žít v souladu s ní.

Více i pionýru se můžete dozvědět zde.