header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Tábor 2016 – Pán prstenů

LT Sebranice

13.-27.8. 2016

Jeden prsten vládne všem,

jeden jim všem káže,

jeden všechny přivede,

a do temnoty sváže.

 

1.DEN

Prsteník: Aragorn syn Aratornův

Tak jsme zase po roce vyrazili na tábor. Tentokrát jsme se ocitli ve Středozemí. Nejprve jsme se ubytovali ve věžích, norách, jeskyních, domech a na stromech. Seznámili jsme se s ostatními táborníky a potom šli na dřevo. Museli jsme připravit slavnostní oheň, protože Bilbo Pytlík a Frodo Pytlík slavili narozeniny. Ještě předtím, než samotná oslava mohla vypuknout, navštívil nás mocný čaroděj Gandalf Šedý. Každému z nás vyvěštil jaké jsme rasy, kterých bylo hned 5 – elfové, trpaslíci, lidi, hobiti a čarodějové. Večer konečně propukla ta velká sláva. Bilbo Pytlík odkázal dary svým nejbližším, zapěli jsme si písně z nového zpěvníku a shlédli kouzelný ohňostroj. Frodo odhalil dar, který obdržel. Byl to mocný prsten. Ani udatný trpaslík Gimli jej nedokázal zničit. Náš úkol je tedy jasný. Vhodit prsten do Hory osudu, za nedlouho vyrazíme.

 

ARAGORN (Smáža)

GANDALF (Jirka)                     FRODO (Anče)

 

ELFOVÉ LIDÉ TRPASLÍCI ČARODĚJOVÉ HOBITI
LEGOLAS (Annie) BOROMIR (Achmed) GIMLI (Kuba) RADAGAST (Dejv) SAMVĚD KŘEPELKA (Bohďa)
Efča Hanka Filip Sluníčko Honza
Jasoň Měsíček Lukin Nikča Michal
Kája Tom Vojta Kikin Matěj
Antoš Šimon Tom Filip Lopatka
Terka Lucka Dan Cihla Maty
Viky Ráďa Adam Marek Srnka
Filípek Peťa Anetka Vojta

Fubar: Hurvajz

Lobélie Pytlíková ze Sáčkova: Barča

Máselnice: Kačka

Smělmír Brandorád: Honza

Bilbo Pytlík: Klára

 

2.DEN

Prsteník: Frodo Pytlík

Služební oddíl: čarodějové

Ráno jsme po sobě zametli stopy, aby nás nevystopovali skřeti. Poté jsme si rozdělili Bilbovo zbylé dědictví a začali jsme se vybavovat na cestu. V bludišti jsme našli elfské pláště, vyzdobili jsme si stejnokroje, vyrobili zbroj a našli další zlé prsteny. Každý také splnil jednu zkoušku, nejlehčí pro jeho rasu. Nemůžeme přeci vyrazit na cestu nepřipravení. Před spaním jsme si četli o dobrodružstvích Bilba Pytlíka.

3.DEN

Prsteník: Legolas

Služební oddíl: trpaslíci

Potom, co jsme důkladně zametli stopy, opustili jsme Hobitín i celý kraj a vydali se směrem Roklinka. První zastávka byla v Hůrce v Hostinci u skákavého poníka, kde byly ovšem příliš vysoké ceny. Proto jsme museli získat poklad z nedalekých mohyl a zpeněžit jej. Naštěstí to stálo za to, oběd byl vynikající. Po obědě jsme vyrazili dál. Střetli jsme se s Černými jezdci na Větrovských horách. Boj byl tuhý, ale zvítězili jsme. Museli jsme však pomocí nosítek transportovat raněné, které pak Elrond, vládce Roklinky, ošetřil. Předložili jsme prsteny radě elfů a naše obavy se staly skutečností. Zlý pán Sauron ožil a chce získat prsteny zpět, navíc Saruman bílý se přidal na jeho stranu, což nám činí další příkoří a nepřátele. Je tedy už 100%, že musíme prsteny zničit. Rozdělili jsme se do dalších společenstev, v každém je alespoň jeden zástupce každé rasy. A proč ta změna? Cesta je dlouhá a nebezpečná a přednosti každé rasy se můžou hodit. Nakonec jsme zapálili slavnostní oheň a zapěli pár písní.

 

NOVÁ SPOLEČENSTVA:

Mobrambo Rybišššky Rudí veveráci Společenstvo zeleného ručníku Gimliho parťáci
BOHĎA DEJV ACHMED ANNIE KUBA
Fífa Jasoň Efča Honzík  Hanka
Měsíček Filípek Nikča Matěj Sluníčko
Mareček Lucka V. Terka Antoš Srnka
Kája Cihla Lukin Tom Ch. Tom Š.
Dan Vojta B. Filip Kikin Áďa
Majkl Maty Šimon Peťa Vojta R.
Ráďa Anetka Lopatka Viky

4.DEN

Prsteník: Boromir

Služební oddíl: Společenstvo zeleného ručníku

Zametli jsme stopy a před cestou jsme ještě museli doplnit zbroj. Poté, co jsme se plně vybavili, Rozdělili jsme si barvy družstev. Dále jsme pracovali na našich tričkách a pláštích, dozdobili je a obarvily. Odpoledne jsme se schovávali před zvědy v mlžných horách. Večer jsme se po družstvech sešli v zevlících stanech a zhodnotili proběhlý den. V noci jsme ještě rozluštili hádanku a prošli bránou do Morie.

5.DEN

Prsteník: Samvěd Křepelka

Služební oddíl: Rudí veveráci

Nezapomněli jsme ráno zamést stopy a pokračovali jsme dál do trpasličích dolů v Morii. Bohužel zde žádní trpaslíci nebyli, protože byli pobiti skřety. Šli jsme tedy udatně do boje a skřety porazili. Poté byl čas na splnění táborové zkoušky. Mohli jsme si vybrat z: Komunikace a tajná písma, orientace, zručnost, zdravověda, přírodověda, fyzická zdatnost a přežití. Přežití se stalo vůbec nejoblíbenějším, hlavně ta část s mlčením. Bohužel nemluvit delší dobu není jednoduché, a tak většina dětí úkol nedokončí. Jakmile byli skřeti poraženi a my prozkoušeni, mohli jsme pokračovat dál do dolů. Průchod nebyl jednoduchý, čekalo nás mnoho nástrah. Museli jsme se promotat labyrintem, kde nás pronásledoval netvor, kterého jsme pak i zneškodnili. Následovala komnata s propadající se podlahou a temný tunel, kde cestu viděl pouze trpaslík. Nakonec jsme se z Morie vymotali a zapálili slavnostní oheň. Zapěli jsme několik písní a ulehli do našich obydlí. V noci byla pekelná zima.

6.DEN

Prsteník: Radagast

Služební oddíl: Mobrambo

Opět jsme po sobě zametli stopy a vydali se dále na cestu k Hoře osudu. Narazili jsme na elfský les Lorien, abychom bylo byli vpuštěni dovnitř, museli jsme se naučit elfské písmo. To jsme si procvičili při čtení starých elfských přísloví. Jelikož jsou elfové velmi vzdělaní, Byl nám Lorien ideálním místem na učení nových dovedností. Odpoledne nás elfové naučili jejich oblíbenou hru a to líný tenis. Hned jsme uspořádali turnaj. Večer jsme se nechali přezkoušet z naučených dovedností.

7. DEN

Prsteník: Gimli syn Gloinův

Služební oddíl:Rybišššky

Ráno jsme, jako každý den zametli stopy. Poté si nás svolal Aragorn a pověděl nám o tom jak viděl Gluma nesoucího poslední zlý prsten. Vydali jsme se tedy v jeho pachových stopách a došli až do královského města Edoras v zemi lidí Rohanu. Po cestě jsme luštili zapeklité šifry, abychom Gluma snadněji objevili. Schovával se u kostela a samozřejmě se nechtěl prstenu jen tak vzdát. Vždyť je to jeho Milášek. Hráli jsme s ním tedy prastarou hru na hádanky a naštěstí jsme vyhráli. Zmocnili jsme se prstenu, prohlédli si hradby města Edoras a vrátili se zase zpátky do tábora. Došli jsme hladoví a vyčerpaní, proto jsem si jen vyslechli staré povídky o Bilbu Pytlíkovi a šli spinkat.

8.DEN

Prsteník: Jura

Služební oddíl: Gimliho Parťáci

Opět jsme po sobě nezapomněli zamést stopy. I přes to, že spěcháme do Mordoru jsme vyjeli na pomoc lidem z rohanského království. Všechny jsme odvedli do Helmova Žlebu, nejmocnější tvrzi v Rohanu. Zde jsme konečně provedli očistu a naučili se novým táborovým dovednostem. V odpoledních hodinách napadli Helmův žleb Sarumanovi skřeti. Postavili jsme tedy barikády, ale i ty byli pod náporem skřetů poraženy. Skřeti poplenili Žleb a ukradli nám naše láhve s pískem, které ukazovali dobro a zlo našich prstenů. Všichni jsme přežili a prázdné láhve byli vráceny na původní místo, až na jednu, ta byla v zápalu boje rozbita. Uklidili jsme tábor a zapálili vítězný oheň, přece jen naše životy jsou důležitější a cennější.

9. DEN

Prsteník: Boromir

Služební oddíl: Společenstvo zeleného ručníku 

Nebylo potřeba ráno zametat stopy, protože déšť je zametl za nás. Pro nepřízeň počasí jsme se zdrželi v Helmově žlebu a zahráli si zábavnou hru na písničky. Potom jsme měli volno a obídek. Odopoledne se počasí umoudřilo, tak jsme se vydali dál na naši pouť. Zničili jsme Železný pas a Sarumanovu věž, skřeti byli poraženi, Saruman však uprchl. Z nového stavebního materiálu jsme postavili vlastní věže, které byly hodnoceny odbornou porotou. Večer jsme si ještě plnili další zkoušky a šli brzo spinkat. Zítra musíme zničit Sarumana, než nás znova napadne.

10.DEN

Prsteník: Samvěd Křepelka

Služební oddíl: Rudí veveráci

Zametli jsme stopy a vydali se do lesa dorazit Sarumana bílého. Boj byl náročný, ale naštěstí pro nás vítězný. Saruman byl zničen a Sauron oslaben. I přes to ale bude na něj potřeba mnoho dovedností, a tak proběhlo znovu zkoušení. Odpoledne se začala projevovat moc prstenu a proběhl souboj mezi našimi oddíly.  Večer jsme šli na dřevo a usedli k táboráku. V noci byla strašná zima, protože bylo zase jasno.

11.DEN

Prsteník: Radagast

Služební oddíl: Mobrambo

Poté co jsme zametli stopy jsme vyrobili 60 falešných prstenů. Skřeti byli čím dál blíž a nám šlo o život, proto jsme tyto kopie prodali všude po okolí. Bylo na čase smést i pachové stopy, tak jsme se zase osprchovali. Odpoledne nás napadl velký pavouk, kterého jsme naštěstí zvládli zneškodnit. Proplést se jeho pavučinou taky nebylo lehké. Večer jsme ještě vytvářeli přírodní obrazy. A kam jsme se to vlastně přesunuli? Přes Entí les až do Minas Tirith.

12.DEN

Prsteník: Gimli syn Gloinův

Služební oddíl: Rybišššky

Ani jsme nestihli zamést stopy, když nás Aragorn ve spěchu vzbudil. Už jsme moc blízko Saurona. Musíme zničit prsteny ještě dnes. Vydali jsme se tedy po oddílech ve stopách Gandalfa až k hoře osudu. Sbalili jsme si nejdůležitější věci a opustili tábor. Gandalfovy zprávy nás dovedli až do Mordoru. Po cestě jsme plnili různé úkoly a ušlapali asi 17 km. Vhodili jme prsteny do hory osudu a utábořili se na nedaleké louce ve Vranicích. Vše jsme oslavili u táboráku pěním písní. Největším zážitkem bylo spaní pod širákem. Jasná obloha ukázala neskutečné množství hvězd. Nikomu se nechtělo usínat.

13.DEN

Prsteník: Gimli syn Glounův

Služební oddíl: Rybišššky

Přišlo ráno, my se nasnídali a vyrazili na cestu zpět do tábora. Menší jeli autobusem, větší šli celou cestu zpět pěšky. Zvládli jsme to a v 4 hodiny uviděli konečně bílé stany. Všichni utahaní jsme se zmohli jen na osprchování a jezení. Odpočinek byl zasloužený. Cestu jsme všichni přežili a prsteny byly navždy zničeny. Večer byl opět táborák a zpěv.

14.DEN

Prsteník: Frodo Pytlík

Služební oddíl: Rybišššky

Již naposledy jsme zametli stopy a vydali se na cestu zpět přes hory zpátky do Kraje. Zahráli jsme si Bränball a zašli na koupák, kde byla ultra ledová voda. Nachystali jsme ohniště a večer to mohlo propuknout – oslava celé naší výpravy. A jak jsme si vedli?

1. Společenstvo zeleného ručníku

2. Rudí veveráci

3. Rybišššky

4. Mobrambo

5. Gimliho Parťáci

Všichni dostali ceny, prstýnek a výbornou buchtu. Tím byl ukončen letošní tábor, uteklo to rychle, tak zas za rok.

15.DEN

Prsteník: Gandalf

Služební oddíl: /

Všichni jsme si sbalili kufry, batohy a tašky, vynosili ze stanů postele, molitany a poličky a nastoupili do autobusu. Nechtělo se nám, ale všechno jednou končí. Už teď se všichni těšíme na další tábor, snad bude alespoň takhle dobrý. 🙂

Přidejte svůj komentář