header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

TÁBOR – HUSITÉ

13.– 27. 8. 2011

1.DEN – SOBOTA
Příjezd – většina se celé prázdniny těšila na tábor. V sobotu jsme se konečně dočkali a sešli jsme se u Fantošky ve Slatině, pak nás autobus dovezl do tábořiště. Ubytovali jsme se do stanů. Potom jsme šli do lesa si zaběhat první hru. Chytali nás průjmy a účelem hry bylo, si co nejvíckrát sednut na záchod. Taky jsme nasbírali dřevo na večerní zahajovací oheň. Vyslechli jsme si kázání papeže Jana a Mistra Jana Husa, kterého později, za jeho pravdivé tvrzení o církvi upálili v Kostnici. Sešli jsme se okolo jeho ohně a prošli jsme si naše chorálníky, pak jsme si šli lehnout.

2. DEN – NEDĚLE
Rozdělování – dopoledne jsme se rozdělili do čtyř šiků po devíti bojovnících a dvou vedoucích. Posbírali jsme popel na památku Jana Husa a vydali se zpět do Čech, cestou jsme šířili zvěsti o mistrově smrti. Po večeři se šlo spát.

3. DEN – PONDĚLÍ
Nejlepší obrana je dobrý útok – vyslechli jme si kázání různých kazatelů, kteří nás pěkně pohonili po lese, pak nám zajali naše bratry a sestry a my je zachraňovali. Pak nás prohodili oknem a rozehnali naši demonstraci. Začalo pršet, tak jsme zalezli do jídelny a barvili si korouhve, trika a kápě. Vybírali jsme si oddílové barvy.

4. DEN – ÚTERÝ
Stavba tábora – hned po budíčku jsme nosili vozovou hradbu, pak byla rozcvička, hygiena a snídaně. Pak jsme valili kolo lesem a vyráběli jsme v jídelně kola ke stanům. Vedoucí nám kola připevnili ke stanům a otočili vždy dva stany zády k sobě – vytvořili jsme tak vozovou hradbu. Odpoledne jsme táhli lesem kládu a hráli jsme pakobal.

5. DEN – STŘEDA
Štíty – ráno probíhalo jako předchozí den. Dopoledne jsme si vyráběli štíty. Odpoledne proběhla bitva u Sudoměře.

6. DEN – ČTVRTEK
Celodeňák – ráno bylo stejné jako předchozí dny. Pak jsme se zabalili a vydali jsme se na celodenní výlet do Poličky. Cestou jsme měli ztratit dřívka se jmény, v Poličce jsme si prohlédli hradby města a navštívili jsme muzeum. Také jsme obcházeli obchody, aby nám prodali munici do píšťaly.
Také jsme měli rozchod. Než jsme odešli, každý dostal papírek a tři lidi na něm měli “s” a další tři “o” a začala válka Sirotci X Orebité.

7. DEN – PÁTEK
Zásoby – ráno jako každé jiné. Po snídani jsme si hráli na kupce a překupovali zboží, pak jsme se byli sprchovat. Před večeří jsme byli kácet stromky (klacíčky) a potom jsme nosili zásoby vody do tábořiště, začalo pršet, zalezli jsme do jídelny a zpívali jsme do tónů kytar až do večera.

8. DEN – SOBOTA
Vlajkovaná – dopoledne jsme si zahráli vlajkovanou a odpoledne jsme se byli konečně poprvé vykoupat na koupališti nedaleko tábora. Večer jsme obléhali tábor křižáků a pak jsme šli spát asi o hodinu později než normálně.

9. DEN – NEDĚLE
Přepadení – ráno byl stav ohrožení a hradili jsme tábor, přepadli nás křižáci, ale my jsme se úspěšně ubránili. Ošetřovali jsme všechny raněné, sbírali jsme ještě zásoby jídla a na závěr dne jsme si zahráli sfoukávanou.

10. DEN – PONDĚLÍ
Petflaštejny – ráno po všem jsme zalévali hrady Petflaštejny, odpoledne jsme se sprchovali a pak odhadovali kolik je žejdlík vody, kopa šišek, několik odpadků, tucet kamínků, ….. Šli jsme spát brzo, abychom se pořádně vyspali na druhý den protože…….

11. DEN – ÚTERÝ
Puťák – …tohle jitro bylo jiné než ostatní. Sbalili jsme si věci a vydali jsme se na cestu, šli jsme po skupinkách s malými rozestupy – 20 minut. Trasa do Poličky byla na čas. Cestou jsme přemalovávali kříže na kalichy, také jsme plnili různé úkoly a dokonce jsme se i vykoupali v rybníku u cesty. Do místa
spaní, vzdáleného od tábora 25 km jsme došli až za tmy.

12. DEN – STŘEDA
Svojanov – po probuzení jsme si posbírali věci a vydali jsme se na nedaleký hrad Svojanov, který jsme si prošli a měli jsme i krátký rozchod. Okolo čtvrté hodinky si pro nás přijel autobus, po příjezdu do tábora jsme šli na koupaliště.

13. DEN – ČTVRTEK
Vzpoury kalichů – pustili se všichni do sebe a začal veliký chaos. Odpoledne byla vlajkovaná. Večer jsme se sprchovali.

14. DEN – PÁTEK
Vyhlášení – dopoledne se vybrané děti staly na chvíli vedoucími a všichni vedoucí dětmi. Hrála se číslovaná a hospoda. Po obědě byl vodní útok a přesun na koupák, večer jsme si ugrilovali večeři a u slavnostního ohně bylo vyhlášení celotáborovky: 1.Hermafro, 2. My, 3. Husy ninja, 4. Černí jezdci

15. DEN – SOBOTA
Odjezd – ráno byl poslední nást up, pomohli jsme s bouráním stanů a pak následoval odjezd… V autobuse jsme se najedli, u Fantošky jsme se rozloučili a odešli se svými rodiči domů.

Přidejte svůj komentář