header_image
poutnici_logo
logo_poutnici_male_namobil poutnici_nadpis_mobil

Velikonoční výprava – Krkatá baba

 1. 4. – 4. 4. 2010
 1. DEN – ČTVRTEK
  Příjezd a první vykopávky – Po náročné cestě trolejbusem, vlakem autobusem a pěškobusem jsme konečně dorazili k boudě, kde jsme si dali věci, vytvořili dvojičky a šli jsme si vyznačit místo pro
  kopání. Později každá dvojička vykopala nějaký střep, uklidili jsme je a zahlédli nějaké cizí archeology, také měli u sebe nějaké střípky a ty jsme později získali a cizí archeology vyhnali. Tento den skoro
  uběhl a my se už chystali na spaní, proto jsme si šli vyčistit ven zuby, ale co se nestalo… uviděli jsme mumii! Začali jsme ji stopovat, ale začalo pršet tak jsme se šli schovat a taky spát. Dnes byl apríl a tak
  jsme se celý den celkem bavili. =D
 2. DEN – PÁTEK
  Usirsanmatha – Dnes jsme se vydali podle azimutu hledat poustevníka, který zjistil, že střep, který vykopaly Helča a Anička R. vzbudil tu mumii a tak nám za 20 chobotniččích vajíček pomohl – dal
  nám pergamen se znaky, které byly vyryty na stromech v lese okolo. Po chvíli luštění, přemýšlení, běhání a hledání jsme je vyluštili.
  Mumie – Vylízala vždy, až se setmělo a sebrala nám naše cenné věci a my jsme si je museli od ní opatrně a nenápadně vzít. Vrátili jsme se do chajdy a přečetli si, co stálo na pergamenu – když složíme všechny střípky této sošky a slepíme a při západu zakopeme, mumie se vrátí tam, kam patří. Udělali jsme si quiz jak dobře známe svého partnera.
  Tento večer jsme v lese ještě uviděli nějaká světýlka a podle výzvěd jsme se dozvěděli, že je tam mumie a zaříkává u ohně. Po skupinkách jsme se vydali na výzvědy a slyšeli jsme: „Mé střípky nikdo
  nenajde, už nikdy se nevrátím, budu tu na věky, ukryla jsem je v Hlubokých dvorech, jsem nesmrtelná a už mě nikdo nevrátí zpět…. HAHAHA.“ Po projití lesem jsme zalehli a spali.
 3. DEN – SOBOTA
  Hluboké dvory – Ráno jsme vyrazili do Hlubokých dvorů, abychom získali další kousky sošky. V Hlubokých dvorech jsou překupníci s vědomostmi, od nich jsme dostali pár střípků a zbytek jsme
  našli kolem zříceniny hradu. Cestou zpět jsme šli jinudy a vedly holky (trošku jsme bloudili). Vrátili jsme se ještě před setměním. Vedoucí šli udělat véču a my zatím slepovali sošku. Najedli jsme se a skoro za šera jsme se vydali zakopat sošku na skálu, kde jsme našli poustevníka. Jen co se setmělo a my zakopali sošku tak na vedlejším nižším vrcholku skály bylo hořící tělo mumie. Vrátili jsme se a ještě chvíli si povídali o záhadné mumii a šli jsme spát. Večer jsme udělali táboráček, při kterém byly předány trička novým členům Poutníků.
 4. DEN – NEDĚLE
  Odjezd – Napsali jsme ve dvou 5 dopisů s popisem našeho nálezu, vydali jsme se do lesa, kde bylo asi 8 schránek různě rozmístěných různých muzeí s různými cenami za artefakt, ale pozor – po
  cestě se pohybovali zloději a museli jsme se jim skrývat. Když jsme dali všech 5 dopisů do schránek, tak jsme prošli 12-ti úřady abychom vyplnili oprávnění k archeologickému výzkumu. Po obědě jsme
  se vydali na poštu, cesta byla náročná – museli jsme splnit různé úkoly. Na poště jsme přijali dopis, kde bylo napsáno kdy a kde se sejdeme s naším artefaktem, aby nám za něj při výměně bylo
  zaplaceno. Když všichni na různých místech odevzdali artefakt, hodili jsme batůžky na záda a dali se na cestu na autobus a domů.
  pzn.: Nej hlášky vznikly na kadibudce… =D

Galerii terpve připravujeme

Přidejte svůj komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.